Syiah Haram di Negerimu, Terima Kasih Malaysia

Pagi ini kami mendengarkan kabar gembira yang sangat melegakan jiwa dan menghibur hati kami, kesimpulan berita itu bahwasanya pemerintah Malaysia –semoga Allah senantiasa melimpahkan taufiq kepadanya- telah mengeluarkan keputusan yang sangat berani.
Sebuah keputusan yang  menunjukkan besarnya perhatian pemerintah Malaysia dalam menjaga agama rakyatnya serta memelihara persatuan dan kesatuan mereka, dengan mengumumkan secara resmi pengkafiran Syiah dan memutus seluruh bentuk hubungan kerjasama dengan iran dimana Pemerintah Malaysia melarang penduduknya melakukan perjalanan dan kunjungan ke Iran serta membatalkan seluruh MoU di bidang pendidikan terhadap seluruh dosen dan tenaga pengajar Syiah, lalu mendeportasinya ke negara mereka masing-masing sesegera mungkin. Bahkan dengan tidak mempertimbangkan kondisi dan keadaan apapun.
Sesungguhnya orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan ikhlas serta mengetahui hakikat bahaya Syiah Rafidhah, memahami kekejian niat mereka, serta bahaya konspirasi buruk mereka terhadap setiap komunitas masyarakat yang mereka susupi dan setiap negara yang mereka pijak sebagaimana dalam firman Allah (yang artinya):
“Dan mereka mengupayakan kerusakan di muka bumi.”
Tentu saja mendukung sikap keimanan dan keputusan jantan pemerintah Malaysia di atas, yang sejatinya hal itu akan memelihara keamanan negeri dan keimanan rakyatnya sendiri.
Terima kasih banyak wahai Malaysia, semoga Allah ‘Azza wa Jalla menjaga negeri kalian dan membimbing langkah kaki pemimpin kalian.
Kami memohon kepada Allah ‘Azza wa Jalla semoga Malaysia dapat menjadi icon yang diteladani oleh pemerintah negera-negara Muslim lainnya dan semoga Allah ‘Azza wa Jalla memberikan bimbingan taufik kepada kita semua ke arah yang diridhai-Nya.
Surat ini ditulis oleh:
Asy-Syeikh Abu Abdillah Azhar Saniqrah al-Jazairy
Musyrif ‘Aam Muntadayaat al-Tashfiyyah wa al-Tarbiyyah al-Salafiyyah

Diterjemah oleh Ustadz Fadlan Akbar, Lc., Dosen STIBA Makassar
Berikut ini adalah butir-butir keputusan dan fatwa resmi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) tanggal 15 Januari 1997.
Kami kutip dari laman “Portal Rasmi Fatwa Malaysia” dengan alamat URL: http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-negeri/membendung-pengaruh-syiah-di-malaysia-0

Membendung Pengaruh Syiah Di Malaysia

Tarikh Keputusan: 
 15 Jan, 1997
Keputusan: 
Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke   yang diadakan pada  telah membincangkan hukum. Mesyuarat telah memutuskan seperti berikut:
I. Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan, mesyuarat bersetuju menerima keputusan muzakarah khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia pada 3 Mei 1996 seperti berikut :
a) Memansuhkan keputusan muzakarah Jawatankuasa Fatwa pada 24 dan 25 September 1984 yang menyatakan ' bahawa hanya mazhab syiah dari golongan Al-Zaidiah dan Ja"fariah yang diterima untuk di "amalkan di Malaysia ',
b) Menetapkan bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah dari segi "aqidah, syari"ah dan akhlaq.
c) Menyokong dan menerima cadangan pindaan perlembagaaan Persekutuan dan Pelembagaan negeri-negeri supaya memperuntukkan dengan nyata bahawa agama bagi persekutuan dan negeri-negeri hendaklah agama Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal-Jama"ah dari segi "aqidah, syari"ah dan akhlaq.
d) Memperakukan pindaan kepada semua undang-undang negeri yang berhubung dengan hukum syarak bagi menyelaraskan ta"rif "hukum syarak" atau "undang-undang" Islam seperti berikut :
'Hukum Syarak ' atau 'Undang-Undang Islam ' ertinya undang-undang Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal-Jama"ah dari segi aqidah, syari"ah dan akhlaq.
e) Memperakukan bahawa ajaran Islam yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal-Jama"ah adalah bercanggah dengan hukum syarak dan undang-undang Islam dan dengan demikian penyebaran apa-apa ajaran yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal-Jama"ah adalah dilarang.
f) Menetapkan bahawa semua umat Islam warganegara ini adalah tertakluk kepada undang-undang Islam dan Hukum syarak yang berasaskan pegangan kepada ajaran Ahli Sunnah Wal-Jama"ah sahaja.
g) Menetapkan bahawa penerbitan, penyebaran dan penyebaran apa-apa buku, risalah, filem lain-lain yang berkaitan dengan ajaran Islam yang bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah Wal-Jama"ah adalah diharamkan.
II. Bersetuju supaya keputusan fatwa ini diwartakan segera.
-selasai keputusan JAKIM-
(Ibnu Ahmad/lppimakassar.com)

2 komentar:

Subhanallah, Malaysia saja sudah ambil keputusan.. Indonesia kapan ya?

Posting Komentar

Raih Amal Shaleh, Sebarkan Artikel Ini...

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More