Tidak Boleh Beribadah Dengan 4 Madzhab Ahlus Sunnah!


Sebelumnya seorang facebooker Syiah yang bernama Laksmi Rajani memosting gambar "persaudaraan" Sunni-Syiah di atas, lantas bagaimana keyakinan Syiah jika beribadah dengan empat madzhab Ahlus Sunnah

Kitab : Masail 'Aqaidiyyah hal. 110
Ta'liq : Ayatusy-SYAITHAN Fadhlullat

Ditanyakan kepada dedengkot mereka, Muhammad Husain Fadhlullah sbb :

هل يجوز التعبد في فروع الدين بالمذاهب السنية الأربعة، وكذلك بقية المذاهب غير الشيعية؟ 

"Apakah boleh untuk beribadah dalam hal furu' dengan Madzhab-Madzhab As-Sunniyyah Al-Arba'ah (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) dan begitu juga dengan Madzhab-Madzhab lain selain Syi'ah?"

لا يجوز التعبد بأي مذهب إسلامي غير مذهب أهل البيت عليهم السلام، لأنه المذهب الذي قامت عليه الحجة القاطعة 

Jawab : "Tidak boleh beribadah dengan Madzhab selain Madzhab Ahlul Bait 'Alaihim As-Salaam, karena sesungguhnya (hanya) Madzhab Ahlul Bait adalah Madzhab yang berdiri di atasnya hujjah yang pasti."
 
 
 
Fahamilah fatwa busuknya di atas, tidak diperbolehkan beribadah dalam masalah furu' dengan Madzhab Ahlus Sunnah. Mengapa? karena Madzhab Ahlus Sunnah adalah bathil dan sesat di mata mereka (Syi'ah). Jika tidak bathil, tentulah diperbolehkan.

Dan bila dalam masalah furu' saja adalah dilarang, lalu bagaimana halnya dalam masalah 'Aqidah yang lebih pokok dan mendasar? Tentulah lebih-lebih tidak diperbolehkan. Mengapa? karena 'Aqidah Ahlus Sunnah memang bathil dan Ahlus Sunnah adalah kafir di mata Syi'ah. Hal ini sudah sering kami paparkan dalam bab Nashibi dan Takfir pada daftar artikel di blog ini.

Satu contoh, telah dinyatakan oleh dedengkot besar mereka, Al-Mufid dalam kitabnya Awail Al-Maqalat hal. 44 sbb :


و اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة و جحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار

"Syi'ah Imamiyyah SEPAKAT bahwa orang yang tidak meyakini keimamahan salah satu dari para imam dan mengingkari apa yang telah diwajibkan Allah Ta'ala kepadanya dari kewajiban taat (kepada para imam), maka dia KAFIR, SESAT dan layak kekal di NERAKA."


Maka kepada mereka yang tertipu dengan slogan-slogan busuk dan palsu taqrib Sunniy Syi'ah, bukalah mata kalian lebar-lebar. Sesungguhnya kalian tengah berpelukan dengan SETAN-SETAN DARI GOLONGAN MANUSIA.
 
 

0 komentar:

Posting Komentar

Raih Amal Shaleh, Sebarkan Artikel Ini...

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More