Rasulullah: Sembelih Orang Yang Mencela Abu Bakar dan Umar!Ayyub bin Hasan Al-Faqih berkata: Mazdak seorang yang terpercaya menceritakan kepadaku, ia seorang penjual kayu jati, ia berkata: Saya menjual kayu jati di ahwaz kepada seseorang, dia memiliki wibawa dan kekuasaan, saya menemuinya untuk meminta harganya, ketika itu nama Abu Bakar dan Umar disebut-sebut didekatnya radhiyallahu ‘anhuma, lantas ia mencelanya, saya agak takut melarangnya lantaran wibawanya dan kekuasaannya, setelah itu saya pulang ke rumah, malam itu saya lalui malam dengan rasa sedih dan sesak, hanya Allah yang mengetahuinya, akhirnya saya bermimpi melihat Nabi dalam mimpi, saya memanggilnya: wahai Rasulullah, orang ini mencela Abu Bakar dan Umar, Rasulullah berkata: ini?, saya jawab: ini!, ia bertanya lagi, ini? Saya jawab: ini!, Rasulullah berkata padaku: berdirilah dan sandarkanlah ia, saya berdiri dan saya menyandarkannya, kemudian Rasulullah berkata memerintahkanku: Berdirilah kemudian sembelihlah!, namun penyembelihan itu terasa berat di mataku, Rasulullah pun mengulanginya sampai tiga kali: Berdirilah dan sembelihlah, kemudian saya berdiri, lalu saya gorok dengan pisau pada urat lehernya, lalu saya pun menyembelihnya, ketika pagi menyeruak, saya bergumam dalam diri: Demi Allah, saya akan pergi kepadanya dan mengabarkannya mimpi ini, ketika saya sampai pada pintu rumahnya, saya mendengar teriakan dari dalam rumah, saya bertanya: teriakan apa ini? Mereka menjawab: fulan yang dipotong oleh seorang penyembelih pada tengah malam. Saya katakan: Saya yang menyembelihnya atas dasar perintah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, kemudian putranya (anak pencela Abu Abu Bakar dan Umar) keluar menemuiku, dan berkata: Saya sangat berharap anda menyembunyikannya untuk kami. 

(Sumber: An-Nahyu ‘An Sabb Al-Ash-haab wa maa fiihi min al-istmi wa al-‘iqab, Dhiyauddin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, Darul Faruq, Kairo, Mesir, Cet I, 2009, hal 44)

(lppimakassar.com)

0 komentar:

Posting Komentar

Raih Amal Shaleh, Sebarkan Artikel Ini...

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More